top of page

Om oss

Havbruksdagen er en møteplass for studenter, og bedrifter assosiert med havbruksnæringen. I 2024 arrangeres Havbruksdagen 10. og 11. april på Gløshaugen. Havbruksdagen skiller seg fra de andre karrieredagene i oppdrettsnæringen på flere måter. Vår visjon er å øke grensesnittet mellom havbruksnæringen og studentene i Trondheim. Ikke bare ønsker vi å åpne dører for havbruksstudenter, men også å tilrettelegge for at studenter ved andre studieprogram blir kjent med sine karrieremuligheter innen havbruk. Med andre ord er målgruppen for Havbruksdagen på mange måter bredere enn det andre karrieredager sikter til!

IMG_8870.JPG
IMG_8897.JPG

I tillegg arrangeres Havbruksdagen på campus, som er et bevisst valg fra styret sin side.

Dette gjøres med hensikt om å tilrettelegge for at flest mulig studenter blir kjent med Havbruksnæringen. Tema for Havbruksdagen 2024 er: Fra Fjord til Fremtid, og konseptet er å lage et program hvor interaksjonen mellom student og bedrift er størst mulig. Derfor vil det i år være økt fokus på workshops hvor det legges til rette for at både student og bedrift får utbytte av å delta.

Styret

Uten tittel-1.png

Ingrid Natvik Rong

  • Linkedin

Styreleder

Uten tittel-4.png

Bendik Sæther

  • Linkedin

Salgsansvarlig

Uten tittel-6.png

Stina Øksnes Aaberg

  • Linkedin

Markedsføringsansvarlig

Uten tittel-2.png

Magnus Forren Aune

  • Linkedin

Økonomiansvarlig

Uten tittel-3.png

Tora Hjertvikrem

  • Linkedin

Programansvarlig

Uten tittel-5.png

Jens Elvestad

  • Linkedin

Service og logistikkansvarlig

bottom of page